Potřebujete poradit? Kontaktuje nás na Tel.: +420 608 548 103 , E-mail.: petras@zimni-zahrada.net

Sklo

Sklo je klasický zasklívací materiál. Jaké vlastnosti má jednoduché běžné zasklení není nutné rozebírat, existuje však několik možných úprav, které sklo vylepšují na požadované vlastnosti. V první řadě je to technologie izolačních dvojskel, která podstatně vylepšuje izolační vlastnosti zasklení a dnes již nahradila jednoduché zasklení, které se používá pouze pro aplikace, kde nejsou žádné požadavky na izolaci. V současnosti není výjimkou ani izolační trojsklo do obvodových stěn celoročně obývaných zahrad.

Výhody izolačních trojskel

V dnešní době, kdy již nejsou pořizovací náklady na izolační trojsklo tak velké jako v dobách kdy bylo novinkou, se vyplatí uvažovat o jeho pořízení. Jeho objektivní výhodou je nižší únik tepla přes zasklení a relativní výhodou nižší prostup slunečního záření.

Složení 2 a 3 skla

Tepelná izolace

Izolační trojsklo (Ug = 0,5 W/(m2K) má o 45% lepší koeficient tepelné prostupnosti než izolační dvojsklo. Jednoduše řečeno, unikne přes něj o 45% energie než přes izolační dvojsklo. Znamená to samozřejmě úspory energií a také snížení rizika rosení v chladných měsících

Trojskla se zvýšenými solárními zisky

Jedná se o nejmodernější izolační trojskla, určená primárně pro pasivní domy, která však díky svým vlastnostem nacházejí uplatnění i v běžnějších nízkoenergetických domech. Jejich největší předností je jejich čirý vzhled a tím maximální prostup slunečního záření. Tím se maximálně využívá teplených zisků a tím se snižuje spotřeba energie na vytápění. Jak je z tabulky patrno, zejména na sluncem exponovaných světových stranách se jedná o významná množství globálního slunečního záření..

Složení 2 a 3 skla
Porovnání solárního trojskla (vlevo) a běžného skla (vpravo).
Měsíc Počet dnů Teplota vzduchu (°C) Celková energie globálního slunečního záření (kWh/m²)
Sever Jih Východ Západ
říjen 31 9,4 17 75 34 48
listopad 30 4 9 36 14 18
prosinec 31 -0,5 6 29 11 12
leden 31 -1 7 50 15 20
únor 28 1 13 56 26 28
březen 31 4 23 82 51 53
duben 30 9 32 95 74 72
celkem / průměr 212 3,7 107 423 225 251

Prostup slunečního záření

Běžné trojsklo propustí méně slunečních paprsků než dvojsklo. Výhodou je menší přehřívání interiéru než u dvojskel. Vzhledem k velkým plochám prosklení zimních zahrad nelze v řádném případě počítat s tím, že je možné omezit další opatření pro tepelnou pohodu jako je dostatečné větrání a stínění. Relativní výhodou je nižší prostup slunečního záření. U většiny zimních zahrad může být žádoucí, ale pokud např. zahrada slouží k akumulaci slunečních paprsků zejména na začátku a konci topné sezóny a tím se získává k přilehlým místnostem významný zdroj tepla je vhodné zvolit speciální trojsklo se zvýšenými solárními zisky .

Tabulka hodnot dle EN 673 a EN 410
Druh skla Šířka zasklení (mm)* Ug (W/m2K)* g TV
Jednoduché zasklení 4 5,8 87 90
Izolační dvojsklo 24 1,1 56 78
Běžné izolační sklo 48 0,5 47 69
Trojsklo se zvýšenými solárními zisky 48 0,6 63 74

Prostup sluneční energie

Zasklení propouští velké množství sluneční energie (90-30%). Prostup sluneční energie lze vhodným výběrem skel snížit. Vždy je to ale za cenu zhoršení prostupu světla.

Druhy skel:

  • reflexní (polozrcadlo)
  • zabarvené

Moderní protisluneční skla mají většinou zabarvení dozelena.Sníženíprostupu sluneční energie však nikdy nezabrání přehřívání interiéru, pouze se částečně sníží.Vždy je potřeba kombinovat je s mnohem učinějšími opatřeními jako je větrání a zejména stínění. Proto vždy zvažte, zda opravdu má význam měnit celkový vzhled zimní zahrady protislunečním trojsklem.

Technické listy některých zasklení .

Bezpečnost

Bezpečnost je bezpodmínečná vlastnost zasklení střech . I když moderní skla jsou sama o sobě dostatečně pevná, je nutné, aby spodní sklo dvojskel bylo opatřeno bezpečnostní fólií. Tato fólie zaručí celistvost skel i při jejich poškození. Horní sklo bývá většinou kalené, čímž se zaručí jeho maximální pevnost.