Potřebujete poradit? Kontaktuje nás na Tel.: +420 608 548 103 , E-mail.: petras@zimni-zahrada.net

Klimatické podmínky

Pokud má zimní zahrada splnit požadovaný účel je potřeba posoudit několik faktorů, které ovliňují klima uvnitř zahrady. Jedná se o umístění na světovou stranu, k čemu má zahrada sloužit a tedy jak bude v průběhu roku využívaná. Podle těchto základních požadavků je možné vhodně navrhnout opatření, která ovlivní celkové klima v zahradě. Jedná se zejména o větrání a stínění a samotnou konstrukci zahrady a zasklení .

Vlastnost zimní zahrady dle umístění na světovou stranu:

Orientace k severu - Zimní zahrady orientované k severu se vyznačují nejmenšími tepelnými zisky ze slunečního záření v průběhu celého roku. Netrpí tolik přehříváním v létě, ovšem pro celoroční provoz je nutné vyrobit je z materiálů s nízkou tepelnou prostupností (izolační dvojskla nebo trojskla), konstrukce s oddělenými tepelnými mosty. Důležité je také dostatečné vytápění. Jsou vhodné např. pro pracovnu atd.

Orientace k jihu - Pro celoroční provoz je bezpodmínečně nutné kompletní zastínění. V topné sezóně oceníte tepelné zisky, které mohou sloužit k přitápění přilehlých místností.

Orientace k východu - Vhodné pro příjemnou snídani mezi květinami, pro které je tento typ zimních zahrad ideální. Jedná se o chladnější místnost - nehrozí přehřívání.

Oriantace k západu - Teplo se drží až do pozdních večerních hodin. Zimní zahrady s orientací na západ jsou také vhodné pro květiny, avšak v tomto případě ju vutné zastínění.

Klimatické okrajové podmínky dle TNI 73 0329 (uvedeno pouze přibližné otopné období)
Měsíc Počet dnů Teplota vzduchu (°C) Celková energie slunečního záření (kWh/m²)
Sever Jih Východ Západ
říjen 31 9,4 17 75 34 48
listopad 30 4 9 36 14 18
prosinec 31 -0,5 6 29 11 12
leden 31 -1 7 50 15 20
únor 28 1 13 56 26 28
březen 31 4 23 82 51 53
duben 30 9 32 95 74 72
celkem 212 3,7 107 423 225 251

 

04.09.2023